Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015.

   

Ảnh minh họa

       Ngày 25/05/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015.

       Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2015, như sau:

       1. Khoản 3 Mục III Phần thứ hai được bổ sung như sau:

       Sau thời gian 90 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người được mua, thuê, thuê mua, nhưng chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng căn hộ đó chưa đến ở hoặc chuyển cho người khác ở thì chủ đầu tư được quyền thu hồi và huỷ hợp đồng mua, thuê, thuê mua và có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng biết. Chủ đầu tư thanh toán lại khoản tiền người mua, thuê, thuê mua đã nộp trước đây mà không phải tính lãi suất (trừ 40% số căn hộ để bán cho các đối tượng không phải là người có thu nhập thấp).

       2. Điểm a, điểm b, Khoản 2 Mục III Phần thứ ba được điều chỉnh, bổ sung như sau:

       a) Số dự án dự kiến đầu tư:

       - Thành phố Quy Nhơn: 03 dự án, xây dựng chung cư cao tầng.

       b) Quỹ đất xây dựng nhà ở thu nhập thấp: 7,85 ha, gồm:

       - Khu đô thị mới An Phú Thịnh: 2,04 ha.

       - Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân: 05 ha (nhiều điểm).

      - Khu đất số 08 đường Tống Phước Phổ, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn: 0,81 ha.

       3. Mục IV, Phần thứ ba được bổ sung như sau:

       Giai đoạn năm 2012 - 2013 sẽ đầu tư xây dựng thí điểm dự án nhà ở thu nhập thấp bằng nguồn vốn huy động của người mua nhà và quỹ phát triển nhà ở của tỉnh.

       Nguồn vốn ứng trước của quỹ phát triển nhà ở của tỉnh được sử dụng trong công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng phần móng công trình nhà ở. Sau khi xây dựng xong phần móng theo phương án thiết kế đã được phê duỵêt và có biên bản nghiệm thu kỹ thuật về việc xây dựng xong phần móng, chủ đầu tư mới được huy động vốn các đối tượng đã xét chọn được mua nhà ở thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

       Địa điểm xây dựng: Tại khu đất Lò Vôi - Tiến Đạt, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

       4. Mục VI, Phần thứ ba được bổ sung một số điểm như sau:

       e) Nhà đầu tư được khai thác sử dụng diện tích tầng 1 và tầng 2 của chung cư để làm dịch vụ, kinh doanh thương mại phù hợp với quy hoạch chung của dự án (trừ diện tích làm nơi giữ xe, phòng quản lý chung cư, phòng sinh hoạt cộng đồng). Việc kinh doanh dịch vụ, thương mại phải thực hiện đúng Bản nội quy quản lý sử dụng chung cư.

       g) Nhà đầu tư bỏ 100% vốn ra đầu tư xây dựng chung cư được sử dụng tối đa 40% số căn hộ (tương ứng 40% - 50% tổng diện tích sàn) để bán cho các đối tượng không phải thu nhập thấp, số lượng căn hộ còn lại bán cho đối tượng thu nhập thấp theo giá do UBND tỉnh quy định.

       h) Nhà đầu tư được phép khai thác một phần quỹ đất trong phạm vi dự án nhà ở thu nhập thấp để tổ chức kinh doanh dịch vụ, nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư có nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về khoản thuê đất của phần diện tích đất được phép khai thác theo quy định hiện hành.

       Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh.

Thanh Quang - Nguồn: trang TT chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bình Định.