Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Nghị định mới quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Ảnh minh hoạ

       Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý, sử dụng, cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

       Nghị định nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương được quy định như sau:

 

       Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ của Chính phủ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đầu tư xây dựng) và nhà ở sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Xây dựng đang quản lý;

 

       Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đầu tư xây dựng, nhà ở sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang quản lý. Riêng đối với nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý thì Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở này;

 

       Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương khác là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ đang được giao quản lý, nhà ở sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đó đang quản lý.

 

       UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý trên địa bàn.

 

       Theo Nghị định, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nói trên có các quyền và trách nhiệm: quyết định người được thuê nhà ở công vụ, người được thuê, mua nhà ở cũ; quyết định người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà ở; phê duyệt việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; ban hành hoặc quyết định giá thuê, thuê mua, giá bán nhà ở; quyết định thu hồi nhà ở; các quyền và trách nhiệm khác mà Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định.

 

       Tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định này sau khi khấu trừ chi phí quản lý và các chi phí hợp lệ khác (bao gồm cả chi phí để tổ chức thực hiện bán, cho thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật) được nộp vào Quỹ phát triển nhà ở hoặc để vào một mục riêng của ngân sách của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương chưa thành lập Quỹ phát triển nhà ở) để thực hiện việc duy trì và phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định: bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; tái đầu tư xây dựng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

 

       Nghị định mới ban hành cũng quy định rõ các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể: thực hiện cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở không đúng thẩm quyền hoặc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở không đúng đối tượng, điều kiện quy định tại Nghị định này; chuyển nhượng hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc cho thuê lại, cho mượn nhà ở đã thuê, thuê mua không đúng quy định; sử dụng nhà ở vào các mục đích không phải để ở; tự ý sửa chữa, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; sử dụng tiền thuê, thuê mua, tiền bán nhà ở sai mục đích quy định của Nghị định này; các hành vi nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.

 

       Nghđịnh này thay thế các văn bản sau: Ngh định số 61/CP ngày 05/7/1994; Ngh định số 21/CP ngày 16/4/1996; Nghị quyết s 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006; Nghị quyết s 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính ph.

 

       Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013.

Thanh Quang - Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam