Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Ảnh: Dự án Chung cư thu nhập thấp 08 Tống Phước Phổ, Tp. Quy Nhơn


       Ngày 24  tháng 01 năm 2014 Sở Xây dựng ban hành công văn số 65/SXD-QLXD về việc hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014; căn cứ các Công bố số 5522/UBND-KTN, 5523/UBND-KTN, 5524/UBND-KTN, 5525/UBND-KTN, 5526/UBND-KTN, 5527/UBND-KTN  ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014 bao gồm các tập đơn giá: giá ca máy và thiết bị thi công; phần xây dựng; lắp đặt; khảo sát; sửa chữa; công ích đô thị; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công bố số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công.

 

       Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 là một trong các cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

       Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

       Khuyến khích các dự án do các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng bộ đơn giá này.

       Văn bản này thay thế công văn số 12/SXD-QLXD ngày 06  tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng.

Thanh Quang - Nguồn: Phòng QLXD