Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định


       Ngày 22/01/2014 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UB về việc Ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

       Quy định này quy định trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng đối với các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

 

       Về phân loại, phân cấp công trình trong bảo trì công trình thực hiện như sau: Những công trình, hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15/4/2013 thì việc phân loại, phân cấp công trình thực hiện theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; những công trình, hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 15/4/2013 thì việc phân loại, phân cấp công trình thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CPvà các văn bản hướng dẫn; nhà ở riêng lẻ xây dựng hoàn thành trong các thời điểm nêu trên thì áp dụng các văn bản quy định tương ứng.

       Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về bảo trì công trình.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2014.  

Thanh Quang - nguồn:  Quyết định số 01/2014/QĐ-UB.