Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Văn bản Hội Xây dựng

1. Quyết định số 3436/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vv công nhận BCH HXD Bình Định nhiệm kỳ 2013-2018;

2. Quyết định số 3437/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vv phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng Bình Định;

3. Thông báo nội dung cuộc họp Ban Chấp hành Hội Xây dựng ngày 10/02/2014;

4. Quyết định số 05/QĐ-HXD về việc thành lập Văn phòng Hội Xây dựng Bình Định;

5. Quyết định số 06/QĐ-HXD về việc bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Hội Xây dựng;

6. Quyết định số 07/QĐ-HXD về việc giao nhiệm vụ ông Nguyễn Kim Hùng tham gia quản lý và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH TV Hội Xây dựng trực thuộc Hội Xây dựng Bình Định;

7. Quyết định số 08/QĐ-HXD về việc bổ nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Thanh tra Sở;

8. Quyết định số 09/QĐ-HXD về việc bổ nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Văn phòng Sở;