Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định

                                    

                                        Ảnh: Nhà ở phòng, tránh bão, lụt

 

       Ngày 17/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3802/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, với một số nội dung chính như sau:

       - Tổng số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh: 1.169 hộ, trong đó:

       - Tổng kinh phí thực hiện:  15,782 tỷ đồng, trong đó:                     

      + Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp: 15,622 tỷ đồng.

      + Ngân sách tỉnh: 160 triệu đồng, chi cho quản lý triển khai thực hiện Đề án.

      - Thời gian thực hiện: trong thời gian 03 năm (2014-2016). Trongđó:

     + Năm 2014: Thực hiện hỗ trợ khoảng 233 hộ (20% số đối tượng);

     + Năm 2015: Thực hiện hỗ trợ khoảng 468 hộ (40% số đối tượng);

     + Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ khoảng 468 hộ (40% số đối tượng).

     Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Nguồn: Sở Xây dựng Bình Định