Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Công bố giá nhân công và giá ca máy mới

 

Ngày 14/5/2015, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD.

Ngày 14/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công bố số 2100/UBND-KTN về Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015; Công bố số 2101/UBND-KTN ngày 14/5/2015 về Bảng giá ca máy và thiết bị thIi công xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015.

Đơn giá nhân công và máy thi công theo Công bố được áp dụng trong dự toán xây dựng công trình, dự toán giá gói thầu và điều chỉnh đơn giá hợp đồng đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Ngày 15/5/2015, Sở Xây dựng đã có văn bản số 502/SXD-QLXD Hướng dẫn việc áp dụng các Công bố này trong việc lập dự toán, xác định giá gói thầu và điều chỉnh giá hợp đồng trong các công trình xây dựng cơ bản.

Việc lập dự toán theo hướng dẫn này, người lập dự toán phải tính thêm phần chênh lệch nhân công trong Bảng tổng hợp kinh phí (tương tự như chênh lệch vật liệu và giá ca máy như lâu nay vẫn làm).

Đối với, phần mềm dự toán ETA, nội dung điều chỉnh đơn giá nhân công và máy thi công đã được cập nhật trong phần mềm dự toán.

HT