Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

                                  
Ngày 20/01/2017, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 04/HD-SXD hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Nội dung Hướng dẫn tập trung vào các nội dung sau:

I. Công thức xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình theo Mục 2.4 Phụ lục số 4 Thông tư 06/2016/TT-BXD.

II. Phương pháp xác định chi phí vận chuyển đến công trình:

1. Nguyên tắc xác định: Chi phí vận chuyển vật liệu đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly; cấp, loại đường vận chuyển; loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình.

2. Phương pháp xác định cho các trường hợp:

- Vật liệu có tổng cự ly vận chuyển từ nơi cung cấp đến chân công trình ≤ 20km;

- Vật liệu có tổng cự ly vận chuyển > 20km, hoặc loại vật liệu, cấp và loại đường vận chuyển không có trong định mức.

3. Các văn bản hiện hành phục vụ việc lập phương án vận chuyển vật liệu.

III. Hướng dẫn việc xác định cước hàng hóa khi lưu thông qua các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh.

IV. Các ví dụ tính toán chi phí vận chuyển.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Hướng dẫn áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ và dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Khuyến khích áp dụng cho các dự án sử dụng vốn khác.

2. Khi lập dự toán xây dựng công trình, đơn vị tư vấn phải lập phương án vận chuyển cụ thể (cự ly; cấp, loại đường vận chuyển; loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi công xây dựng công trình, có xác nhận của chủ đầu tư, và được đính kèm trong hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng công trình để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

Nội dung cụ thể của Hướng dẫn Download tại đây.


TPT-QLXD

Nguồn: Sở Xây dựng Bình Định