Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Quyết định

01. Quyết định 29/2010/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất 2011 Bình Định

       Phụ lục Bảng giá đất 2011 Bình Định

02. Quyết định 19/2011/QĐ-UBND- đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc

03. Quyết định 20/2011/QĐ-UBND- đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu

04. Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND - Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2012

05. Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBDN tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng.

06.  Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc Quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

07. Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

08. Bảng giá đất 2015

09. Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng

công trình trên địa bàn tỉnh