Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Đơn giá của UBND tỉnh Bình Định; Công bố giá VLXD; Chỉ số giá XD; Báo giá VLXD

01. Thong bao gia Quy II-2009 Bình Định

02. Thong bao gia Quy IV-2010 Bình Định

03. Thong bao gia Quy III-2010 Bình Định

04. Thong bao gia Quy I-2011 Bình Định

05. Thong bao gia Quy II-2011 Bình Định

06. Thong bao gia Quy II-2011 Điều chỉnh - Bình Định

07. Công bố giá Ca máy và Thiêt bị thi công 2011 - Bình Định

08. Bảng giá ca máy 2011

08. HD 01/2011/HD-SXD - Bình Định

09. CV348/SXD-QLXD V/v áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo công b1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng 

09. Báo giá thép hộp Công ty thép SEAH, ngày 01/4/2012

11. Tập chỉ số giá XD QIV và năm 2009

12.  Tập suất vốn đầu tư 2009

13. Thông báo giá Quý IV và bổ sung tháng 9/2011

14.  Thông báo giá tháng 9/2011

15. Báo giá ống nhựa uPVC và ống HDPE-PE 100 của Cty CP nhựa Tân Tiến

16. Hướng dẫn số 05/HD-SXD về Lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

17. Thông tư số 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

15. Quyết định số 1091/QĐ-BXD công bố định mức dự toán phần Xây dựng (bổ sung)

19. Quyết định số 1091/QĐ-BXD công bố định mức dự toán phần Xây dựng (bổ sung)- phụ lục 

20. Báo giá thép xây dựng của công ty VNSTEEL ngày 10/02/2012 

21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2012  

22. Công bố giá vật liệu xây dựng  quý II năm 2012

23. Báo giá thép hộp SEAH ngày 01/5/2012

24. Công bố giá VLXD Qúy III năm 2012 - Bình Định

25. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2012.

26. Công bố chỉ số giá XD từ tháng 1 đến tháng 9 và Quý I, II, III năm 2012

27. Bảng Cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô năm 2012

28. Hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

29. Công bố giá VLXD Quý 1 năm 2013 

30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm2013

31. Công bố chỉ số giá XD tháng 10, 11, 12, Quý IV/2012 và năm 2012 

32. Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013

33. Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013

34. Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013

35. Bảng giá ca máy 2013 - QĐ Công bố

36. Bảng giá ca máy 2013 - Bảng giá

37. Định mức XD sửa đổi, bổ sung 1172 (năm 2013)

38. Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2013

39. Hướng dẫn 01/HD-SXD Lập TMĐT và dự toán XDCT

40. Hướng dẫn 05/HD-SXD Vv HD công tác thẩm tra thiết kế công trình xây dựng 

41. Hướng dẫn 06/HD-SXD Vv sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 

42. Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013

43. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013

44. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2013 

45. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2013

46. Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2014

47. Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2014

48. Công bố giá VLXD tháng 3/2014

49. công bố giá VLXD tháng 4/2014 

50. Bảng giá đât Bình Định 2014 

51. Đơn giá bồi thường nhà và vật kiến trúc 

52. Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2014 

53. Suất vốn đầu tư năm 2013 

54. Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2014 

55. Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2014 

56. công bố giá VLXD tháng 9 năm 2014 

57. công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014  

58. Công bố  giá VLXD tháng 11 năm 2014

59. Công bố  giá VLXD tháng 12 năm 2014 

60. Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2015 

61. Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2015

62. Bảng giá đât Bình Định 2015

63. Công bố giá VLXD tháng 3/2015

54. Công bố giá VLXD tháng 5.2015