Hội xây dựng Bình Định

https://hxdbinhdinh.org.vn


Công bố Đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần xây dựng và phần lắp đặt; Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định

Công bố Đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần xây dựng và phần lắp đặt; Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định

 Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã công bố 04 bộ đơn giá xây dựng, gồm: Đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung phần xây dựng (Công văn số: 6292/UBND-KTN) và phần lắp đặt (Công văn số: 6293/UBND-KTN); Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (Công văn số: 6294/UBND-KTN); Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định (điều chỉnh) (Công văn số: 6301/UBND-KTN).

 

       Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) lập theo định mức công bố tại Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;

 

       Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) lập theo định mức công bố tại Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;

 

       Đơn giá dịch vụ công ích đô thị lập theo định mức công bố tại các Quyết định số 590/QĐ-BXD, 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 595/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng;

 

       Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 (điều chỉnh) áp dụng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 ban hành kèm theo Văn bản số 2100/UBND-KTN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh. 

Thanh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây