Ban chấp hành Hội qua các nhiệm kỳ

DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (1986-1998)
I. Quyết định sổ 117/TWH ngày 25/12/1986 của Trung ương Hội Việt Nam. 
1. Ngô Lê Triêm Chủ tịch Hội;
2. Trần Bình Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hoà Hiển Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Vĩnh Thái Uỷ viên thư ký;
5. Hồ Công Chính Uỷ viên;
6. Trần Ngang Uỷ viên;
7. Phạm Văn Độ Uỷ viên;
8. Huỳnh Kim Lưu Uỷ viên;
9. Phạm Văn Độ Uỷ viên;
10. Phùng DuyTừu Uỷ viên;
11. Nguyễn Văn Thơ Uỷ viên;
II. Văn bàn số 66/BCH ngày 24/4/1990 cùa Trung ương Hội Việt Nam. 
1. Ngô Lê Triêm Chủ tịch Hội;
2. Trần Binh Phó chủ tịch Hội;
3. Phan Thanh Hữu Phó chủ tịch Hội;
4. Trần Hoà Hiển Phó chủ tịch Hội;
5. Lê Vĩnh Thái Uỷ viên thư ký;
6. Hồ Công Chính Uỷ viên;
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ II (1998-2003)
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Tổng thư ký;
5. Lâm Thanh Hảo Phó Tổng thư ký;
6. Lê Tam Chung Trường ban kiểm tra;
7. Võ Văn Lược Uỷ viên;
8. Nguyễn Bàng Uỷ viên;
9. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
10. Võ Phi Điểu Uỷ viên;
11. Hồ Công Chính Uỷ viên;
12. Phạm Thanh Trì Uỷ viên;
13. Nguyễn Quang Trung Uỷ viên;
14. Nguyễn Lương Am Uỷ viên;
15 Tạ Văn Tuy Uỷ viên;
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ III (2003-2008)
(theo Quyết định số 64/HXDVN ngày 25M/2003)
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá III 
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Đồng Điển Uỷ viên thường trực;
5. Lê Chánh Trường ban kiểm soát;
6. Phan Viết Hùng Tống thư ký;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
8. Lâm Thanh Hào Uỷ viên;
9. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
10. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
11. Nguyễn Hữu Vui Uỷ viên;
12. Lê Tam Chung Uỷ viên;
13. Nguyễn Chí Hạnh Uỷ viên;
14. Nguyễn An Điềm Uỷ viên;
15 Nguyễn Lương Am Uỷ viên;
I Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá III       
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Uỷ viên thường trực;
5. Phan Viết Hùng Tổng thư ký;
6. Đồng Điền Uỷ viên thường trực
7. Võ Hữu Thiện Thư ký
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (2008-2013) 
(theo Quyết định số 2745/QĐ-CTUBND ngày 15/12/2008)    
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá IV.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bào Phó chủ tịch Hội;
3. Nguyễn Hữu Vui Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Lê Chánh Trường ban kiểm soát;
7. Phan Viết Hùng Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lẻ Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Phan Xuân Hài   Uỷ viên;
17. HUỷnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Ngọc Tống Uỷ viên;
19. Tô Cao Văn Uỷ viên;
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá IV  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
4. Nguyễn Hữu Vui Phó chủ tịch Hội;
5. Lê Chánh Truờng ban kiểm soát;
6. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên thường trực;
 
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ V (2013-2018) 

  
 
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá V.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bào Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Chánh Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên;
7. Trần Đức Lưu Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lẻ Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn Văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Nguyễn Thị Minh Vinh Uỷ viên;
17. Huỷnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Ngọc Tống Uỷ viên;
19. Nguyễn Văn Tâm Uỷ viên;
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá V  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên thường trực;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ VI (2018-2023) 
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá VI.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bào Phó chủ tịch Hội;
3. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4. Huỳnh Văn Tâm Phó chủ tịch Hội;
5. Nguyễn Văn Tâm Trưởng ban Kiểm Tra
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên;
7. Trần Đức Lưu Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lẻ Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn Văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Đoàn Đức Tùng Uỷ viên;
17. Huỷnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Tiến Dũng Uỷ viên;
19. Lê Huy Hoàng Uỷ viên;
20. Vương Xuân Sĩ Ủy Viên
21. Lê Phương Ủy viên
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá VI  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4. Huỳnh Văn Tâm Phó chủ tịch Hội;
5.Nguyễn Văn Tâm Trưởng ban kiểm soát
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên thường trực;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên
 
 
Quảng cáo
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây