Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

      Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

      Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng công trình (sau đây gọi là tư vấn xây dựng) của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

      Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

(Thông tư số 08/2011/TT-BXD)

(Mẫu hợp đồng kèm theo)

V.T.QUANG.

 
Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

      Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố  Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

      Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
      Các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị áp dụng các quy định tại thông tư này để xác định và quản lý chi phí.

V.T.QUANG.

 
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Liên Sở Xây dựng - Tài Chính tỉnh Bình Định có Thông báo số 1372/TB-TC-XD về việc công bố giá VLXD tháng 7 năm 2011.

Xem Thông báo tại đây.

BBT.

 
Tập Công bố Đơn giá Xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung - Phần xây dựng.

Ngày 24/5/2011 UBND tỉnh Bình Định có văn bản số1528/UBND-KTN, công bố Đơn giá Xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung - Phần xây dựng.

Tải Công bố tại đây.

V.T.QUANG.

 
Bảng Giá ca máy và Thiết bị thi công XDCT năm 2011 của tỉnh Bình Định

Ngày 31/12/2010 UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 4629/UBND-XD Công bố giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định năm 2011.

      - Giá ca máy được xây dựng theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng trong đó có cập nhật giá nguyên chiếc của máy và thiết bị phù hợp với thị trường.

      - Chi phí lương cho công nhân lái máy đã tính theo lương tối thiểu là 830.000 đ/tháng (vùng 4) theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ.

      - Giá nguyên nhiên liệu được tính theo Công bố giá Quý 4/2010 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng.

Tải Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tại đây.

Bảng dữ liệu tính toán

V.T.QUANG.

 
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thông tư này quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1.000; 1/2.000; 1/5.000 và 1/10.000 được sử dụng phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình (sau đây viết tắt là khảo sát đo đạc) phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thông tư này không áp dụng đối với công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2011.

V.T.QUANG.

 
Quyết định số 1129/QĐ-BXD - Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư

   Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 về Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, nhằm xác định giá trị tài sản tại thời điểm bàn giao công trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                                              BBT

 
Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định  114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo quy định

Đọc thêm...
 
Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND - Ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/09/2010 về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng

Đọc thêm...
 
Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn NĐ71/2010/NĐ-CP

      Ngày 01/9/2010 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BXD, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

      Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm nhất đó là việc quy định đối với việc các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản trong việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán đã bị thắt chặt hơn.

Đọc thêm...
 
Thông tư 07/2010/TT-BXD - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 28/7, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 07/2010/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "An toàn cháy cho nhà và công trình", mã số QCVN 06:2010/BXD.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 21 22 23 24 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 22 của 24