Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Hướng dẫn công tác thẩm tra thiết kế công trình xây dựng


Ảnh: minh hoạ

      Ngày 30/9/2013, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 05/ HD-SXD về việc Hướng dẫn công tác thẩm tra thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng. Một số nội dung theo Hướng dẫn như sau:

 

      Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế các công trình được quy định trong Hướng dẫn đến các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT) theo phân công tại Hướng dẫn này để thẩm tra thiết kế trước khi thẩm định, phê duyệt.

 

       Nội dung, hồ sơ, thời gian thẩm tra thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

 

       Phí và chi phí thẩm tra thiết kế thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Trước mắt các Sở quản lý công trình chuyên ngành chưa thực hiện thu phí thẩm tra.

 

       Trường hợp đã ký Hợp đồng thẩm tra trước 15/4/2013 nhưng chưa phê duyệt thiết kế thì tiếp tục thực hiện thẩm tra, nội dung theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD. Trước khi phê duyệt thiết kế, Chủ đầu tư gửi kết quả thẩm tra đến các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (theo phân công tại Hướng dẫn này) để lấy ý kiến.

 

        Trường hợp đã phê duyệt thiết kế từ 15/4/2013 đến 30/9/2013, Chủ đầu tư gửi kết quả thẩm tra và Quyết định phê duyệt thiết kế đến các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để quản lý.

 

Thanh Quang - Nguồn: Phòng QLXD