Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 20/HD-SXD ngày 30/6/2016
Hướng dẫn xác định chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán và dự toán gói thầu

Ngày 30/6/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 20/HD-SXD, hướng dẫn xác đinh chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.
 

        Hướng dẫn này nhằm làm rõ phương pháp xác định chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng và dự toán gói thầu, giúp Chủ đầu tư, tư vấn lập thiết kế - dự toán xác định chính xác  khoản chi phí dự phòng này khi lập dự toán hoặc dự toán gói thầu khi xác định giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu.

        Hướng dẫn gồm 3 phần :

        I. Phương pháp xác định;

        II. Ví dụ tính toán;

        III. Tổ chức thực hiện. 

Chi tiết Hướng dẫn số 20/HD-SXD các bạn có thể Download tại đây


Trần Viết Bảo