Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

1. Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1986-1998

- Quyết định 119/TWH ngày 15/7/1985 của Trung ương Hội xây dựng Việt Nam cho phép thành lập Ban trù bị và tổ chức Đại hội thành lập Hội Xây dựng Nghĩa Bình;

- Văn bản số 843/CV-UB ngày 27/10/1986 của UBND tỉnh thoả thuận với TWH; Quyết định số 117/TWH ngày 25/12/1986 của Trung ương Hội xây dựng Việt Nam chuẩn y danh sách BCH Hội Xây dựng Nghĩa Bình bao gồm 11 thành viên, Chủ tịch Hội: đ/c Ngô Lê Triêm.

- Đến năm 1989, sâu khi chia tỉnh, BCH TWH xây dựng Việt Nam có văn bản số 66/BCH cho phép tách và thành lập Hội Xây dựng Bình Định, chỉ định BCH với 06 UVBCH và 36 hội viên

2. Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 1998-2003

- Đại hội tổ chức ngày 02/10/1998;

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ II gồm 19 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Nguyễn Ngọc Trai.

- Hội gồm có 17 chi hội thành viên, trong đó có 115 hội viên cá nhân và 09 hội viên tập thể.

3. Đại hội lần thứ ba nhiệm kỳ 2003-2008

- Đại hội tổ chức ngày 05/9/2003;

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ III gồm 15 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Nguyễn Ngọc Trai.

- Hội gồm có 24 chi hội thành viên, trong đó đó 213 hội viên cá nhân và 08 hội viên tập thể.

4. Đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2008-2013

- Đại hội tổ chức ngày 26/9/2008;

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ IV gồm 19 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Nguyễn Ngọc Trai.

- Hội gồm có 24 chi hội thành viên, trong đó đó 254 hội viên cá nhân và 03 hội viên tập thể.

5. Đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ 2013-2018

- Đại hội toàn thể, tổ chức ngày 21/9/2013;

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ V gồm 19 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Nguyễn Ngọc Trai.

- Hội gồm có 30 chi hội thành viên, trong đó đó 242 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể.

6. Đại hội lần thứ sáu nhiệm kỳ 2018-2023

- Đại hội đại biểu, tổ chức ngày 20/10/2018;

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ VI gồm 21 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Nguyễn Ngọc Trai.

- Hội gồm có 31 chi hội thành viên, trong đó đó 254 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể.
 

6. Đại hội lần thứ bảy nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại hội toàn thể, tổ chức ngày 16/9/2023

- Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ VII gồm 21 thành viên. Chủ tịch Hội: đ/c Trần Viết Bảo

- Hội gồm có 26 chi hội thành viên, trong đó đó 195 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể.

Ban biên tập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây