Ủy quyền, phân cấp và phân công thẩm định, phê duyệt dự án

Chủ nhật - 23/02/2020 13:45
Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2020
Một số nội dung điều chỉnh, bổ sung so với các quy định hiện hành:
1. Quyết định nêu trên thay thế các Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, số 31/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016, số 51/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016, số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh nhằm tạo sự thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng quy định.
2. Về phạm vi điều chỉnh:
Bổ sung quy định ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
3. Về ủy quyền, phân cấp phê duyệt:
Điều chỉnh tăng mức ủy quyền, phân cấp phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cho một số Sở, ngành, địa phương, cụ thể:
 - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn sự nghiệp giao thông (kể cả vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ do Trung ương cấp) có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (tăng 05 t đồng).
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp bù thủy lợi phí cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (tăng 05 t đồng).
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý (đã được cơ quan cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc có Quyết định phân bổ vốn cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh) có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (tăng 05 t đồng).
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn tổ chức phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng do mình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (Th xã An Nhơn và huyn Hoài Nhơn tăng 03 t đồng).
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện còn lại tổ chức phê duyệt các dự án đầu tư do mình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư từ 12 tỷ đồng trở xuống (các huyn Tuy Phước, Phù Cát, Phù M tăng 02 t đồng; các huyn HoàÂn, Tây Sơn tăng 04 t đồng; các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão tăng 07 tỷ đồng).
Đồng thời, bổ sung quy định Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải tổ chức lấy ý kiến Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt các dự án nhóm B.
4. Điều chỉnh thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải đối với loại công trình giao thông trong đô thị. Theo đó, Sở Xây dựng chỉ thẩm định đối với các công trình giao thông trong đô thị thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông và đường quốc lộ qua đô thị), công trình giao thông trong các đô thị còn lại do Sở Giao thông vận tải thẩm định theo phân cấp.
5. Bổ sung quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:
a) Về thẩm quyền thẩm định:
- Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định theo phân cấp.
- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư xây dựng) được thẩm định dự toán các công việc chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định theo phân cấp.
b) Về  thẩm quyền phê duyệt:
- Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và dự án đã ủy quyền phê duyệt cho các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có tổng chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng.
- Đối với các dự án khác, cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định việc ủy quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án theo thẩm quyền.
c) Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.
6. Điều chỉnh phạm vi, thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó,  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân cấp thẩm định các công trình xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (trừ các dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư).
QD 06/2020

Tác giả bài viết: HT (ST)

Nguồn tin: Sở Xây dựng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây