Thông tư 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 quy định chi tiết lập HSMT xây lắp

Thứ sáu - 08/01/2010 22:10
Thực hiện Điều 67 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (ban hành ngày 15/10/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. Trước đây mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp vẫn sử dụng được ban hành kèm theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 (hiện Nghị định 85/2009/NĐ-CP đã thay thế Nghị định này).
Mẫu HSMT xây lắp mới được ban hành kèm theo TT01 bao gồm 3 phần:

1. Chỉ dẫn đối với nhà thầu, yêu cầu về xây lắp

2. Yêu cầu về hợp đồng

3. Các Phụ lục bao gồm các ví dụ minh họa về tiêu chuẩn đánh giá, bảng tiên lượng để cán bộ làm công tác đấu thầu tham khảo.

Nội dung của Mẫu HSMT xây lắp mới được cập nhật theo quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, trong đó các hướng dẫn về tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính được chỉnh sửa theo hướng đơn giản hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham gia đấu thầu. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:
- Về điều kiện tham gia đấu thầu Mẫu HSMT xây lắp mới bổ sung quy định “Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 Luật Sửa đổi” nhằm cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/CP.
- Mẫu HSMT xây lắp mới cũng bỏ quy định về nhà thầu phụ quan trọng vì qua khảo sát lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cho thấy, việc sử dụng nhà thầu phụ quan trọng không phổ biến ở các gói thầu xây lắp mà chỉ ở các gói thầu EPC và gói thầu mua sắm hàng hóa.
- Quy định về việc cho phép nhà thầu bổ sung “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 85/CP đã được cụ thể hóa tại Mục 25 Chương I. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong trường hợp nhà thầu có tư cách pháp nhân, có các tài liệu nêu trên nhưng do sơ suất không nộp trong hồ sơ dự thầu (HSDT), khác với việc không có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập . . . theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.
- Về ngôn ngữ sử dụng cũng được sửa đổi trên cơ sở xác định một thứ tiếng có giá trị pháp lý trong trường hợp HSMT được lập bằng hai thứ tiếng. Mẫu HSMT mới hướng dẫn đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì HSDT lập bằng tiếng Anh, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì “nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT căn cứ vào nội dung của bản HSMT bằng tiếng Anh”. Quy định như vậy nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước lập HSDT, đồng thời giải quyết được tình huống trong trường hợp có sự khác nhau giữa HSMT bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt thì HSMT bằng tiếng Anh sẽ có giá trị pháp lý cao hơn, nhà thầu trong nước căn cứ vào HSMT bằng tiếng Anh để lập HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu sẽ căn cứ vào HSMT bằng tiếng Anh để đánh giá tạo một mặt bằng cho nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu quốc tế.
- Mẫu HSMT xây lắp mới đã cụ thể hóa quy định của Nghị định 85/CP về sử dụng lao động nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ chỉ quy định về sử dụng lao động nước ngoài khi gói thầu có yêu cầu. Trường hợp gói thầu có quy định về sử dụng lao động nước ngoài thì nhà thầu xem xét chào trong HSDT việc sử dụng lao động nước ngoài nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của HSMT, Nghị định số 85/CP và quy định của pháp luật về lao động (Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) .

Một trong những sửa đổi quan trọng của Mẫu HSMT xây lắp mới là hướng dẫn quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.
Thứ nhất, kinh nghiệm thi công xây dựng được xác định qua tiêu chuẩn số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ. Quy định trước đây chỉ cho phép nhà thầu kê khai các hợp đồng đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính.
Thứ hai, hệ số k trong công thức tính yêu cầu về doanh thu được giảm từ 2 đến 2,5 xuống còn 1,5 đến 2. Đồng thời có hướng dẫn riêng đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm bằng giá gói thầu x k thông thường (k = 1,5). Hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia đấu thầu.
Thứ ba, Mẫu HSMT xây lắp mới đã bỏ hướng dẫn về lưu lượng tiền mặt và sửa đổi tên chỉ tiêu “tỷ suất thanh toán hiện hành” thành “hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn”.
Thứ tư, sửa đổi quy định liên quan đến tài liệu gửi đính kèm đề chứng minh năng lực tài chính. Theo đó, để kiểm tra các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu được yêu cầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu quy định tại mục B Mẫu số 14 Mẫu HSMT xây lắp mới.

Ngoài những nội dung nêu trên, mẫu HSMT xây lắp mới còn sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp HSDT có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉch sai lệch sẽ được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giám giá . . .

Mẫu HSMT xây lắp mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị tư vấn trong quá trình lập HSMT, chuẩn hóa quy trình, thủ tục về đấu thầu góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu.
(tham khảo: giaxaydung)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây